Μια απέραντη χωματερή το Τυχερό

367

Αυτή η κατάσταση επικρατεί σε πολλά σημεία του Τυχερού με πολλές παράνομες χωματερές, να μολύνουν το περιβάλλον.