Η Ορεστιάδα θα διαθέσει χρήματα 25 χρόνων, για την αναβάθμιση των σχολείων

619

Το ποσό ύψους 156.400€ θα λάβει ο Δήμος Ορεστιάδας από το Πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”, για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών

Με τη διάθεση από ιδίους πόρους επιπλέον 1,4 ΕΚ€ θα αναβαθμιστούν όλα τα σχολεία του Δήμου. Μ’ αυτό το πρόγραμμα λοιπόν στην ουσία εισρέει χρήμα, που αν περίμενε να το μαζέψει ο Δήμος με την κρατική επιχορήγηση θα χρειαζόταν….. 25 χρόνια.