Τι θα συζητηθεί την Πέμπτη στο Δ.Σ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης

422

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 30/08/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (24η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

 2. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 3. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Επισκευή ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 5. Συγκρότηση Επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο «Επέκταση ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 6. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φερών» κατά 2 μήνες(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 7. Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018 (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 8. Έγκριση μελέτης «Ανακαίνιση χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Κίρκης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 9. Έγκριση μελέτης « Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Κοίλα της Δημοτικής Ενότητας Φερών» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 10. Έγκριση μελέτης  «Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης – ανάδειξης οικισμού Κίρκης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 11. Έγκριση μελέτης:  «Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης – ανάδειξης οικισμού Κοίλων» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 12. Έγκριση μελέτης «Ανάπτυξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωαν.)