Αντιπλημμυρικά έργα έρχονται στο Σουφλί

710

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

σύμφωνα με την 665/2018 απόφασή της, διακηρύσσει

την με ανοικτή διαδικασία διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection”FLOOD PROTECTION-5b.