Σημαντική ημερίδα ενημέρωσης από το επιμελητήριο Έβρου

513

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
    «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» & «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Eνίσχυση για την ψηφιακής αναβάθμισης με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:  
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, εξοπλισμού πληροφορικής, κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, όπως επίσης και κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (hosting, παρουσία στα Social media κλπ).

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€ για το Ψηφιακό Βήμα και από 55.000€ έως 400.000€ για το Ψηφιακό Άλμα, ενώ το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% και στις δύο Δράσεις.

Μάθε περισσότερα απο την ΔΕΣΜ-ΟΣ τον αρμόδιο φορέα των προγραμμάτων στην Α.Μ.Θ. σ στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί:
Ημερομηνία: Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018
Ώρα: 20:00
Τόπος: Λεωφόρος Δημοκρατίας 307, 3ος όροφος, Επιμελητήριο Έβρου, (χάρτης)
Πολή: Αλεξανδρούπολη