Ενημέρωση της ΕΠΟΦΕ σε συλλόγους σχετικά με το πρόγραμμα Leader

528
ΘΕΜΑ: “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER”

 

Αγαπητά Μέλη,

όπως ενημερωθήκαμε από τους αρμόδιους φορείς για τον Έβρο σχετικούς με το αντικείμενο του θέματος, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διαχείρισης του CLLD Leader 2014-2020 η 2η (τελική) παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων σας για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Leader και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δικαιούχων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του Π.Α.Α. 2014-2020 και αφορά παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.

  • Ως ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ των αιτήσεων στήριξης σας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζεται η ακόλουθη:

Για το ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ (Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.)Δευτέρα 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Για το ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ (Ε.Ε.Α.Β.Ε.): Παρασκευή 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

  • Ως ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ της ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ των αιτήσεων στήριξης σας, δηλαδή να κατατεθεί ο «φυσικός φάκελος» της αίτησης στήριξης, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν την αίτηση σας, ορίζεται η ακόλουθη:

Για το ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ (Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.) εντός δέκα ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης σας.

Για το ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ (Ε.Ε.Α.Β.Ε.): έως την Παρασκευή 05/10/2018.

Προσοχή: δεν θα γίνονται σε καμία περίπτωση δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, καθώς και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Επισημαίνεται ότι η Ε.ΠΟ.Φ.Ε. συμμετέχει τόσο στο Δ.Σ. της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος, όσο και στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Leader.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.