Κυπρίνος: Μια τεράστια ελληνική σημαία ζωγράφισαν οι κάτοικοι του

5646

Τα παιδιά του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυπρίνου ζωγράφισαν μία τεράστια ελληνική σημαία για να τη βλέπει όποιος έρχεται από Βουλγαρία !!!