Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όλα τα θέματα

505

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 20/06/2018  ημέρα Τετάρτη   και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (17η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής Υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο.     (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  3. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων με βάση την 1/2015 καταλογιστική πράξη του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  4. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του  Δημοτικού Συμβούλου κ. Αετόπουλου Κυριάκου, στην Αθήνα από 10-05-2018 έως 14-05-2018. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος)
  5. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Φαλέκα Ιωάννη στο Υπουργείο Ενέργειας στην Αθήνα στις  18-06-2018.(Εισηγ. κ. Πρόεδρος )
  6. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
  7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας :“Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων”. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
  8. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
  9. Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση οδού στο Ο.Τ. 35 Δ.Δ. Νίψας. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
  10. Έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ» κατά δύο μήνες. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)