Βλάβη στον κεντρικό αγωγό που χρησιμοποιείται για να ποτιστούν 200.000 στρέμματα στο Τρίγωνο

746

Ένα πρόβλημα που ελπίζουμε να μην δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, είχαμε στον Κυπρίνο. Ο κεντρικός αγωγός που χρησιμοποιείται για να μεταφερθεί νερό για την άρδευση 200.000 στρεμμάτων έσπασε και υπολογίζεται ότι θα αποκατασταθεί μέσα σε 48 ώρες.