Επικίνδυνες διελεύσεις ξένων φορτηγών από τους οικισμούς Αν. Μακεδονίας και Θράκης

531

Τα ανείσπραχτα πρόστιμα διαιωνίζουν το πρόβλημα με τις επικίνδυνες διελεύσεις ξένων φορτηγών από τους οικισμούς Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Κατάθεση Ερώτησης

Γραπτή Ερώτηση προς τους Υπουργούς Μεταφορών, Εσωτερικών και Οικονομικών κατέθεσαν ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, μαζί με το Βουλευτή Δράμας Δ. Κυριαζίδη και  το Βουλευτή Καβάλας Ν. Παναγιωτόπουλο για το πρόβλημα των επικίνδυνων διελεύσεων ξένων φορτηγών από οικισμούς της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Η παντελής απουσία προβλέψεων για την άμεση, έγκαιρη και προσήκουσα είσπραξη των επιβαλλομένων στα ξένα οχήματα προστίμων, τα οποία βεβαιώνονται στο πλαίσιο των κατασταλτικών ελέγχων, οδηγεί μοιραίως στην καταστρατήγηση των απαγορεύσεων και κατά τούτο στην διαιώνιση του φαινομένου.

Επίσης, η μη συμμόρφωση των οδηγών των ξένων φορτηγών προς τις επιβαλλόμενες οικονομικές κυρώσεις οδηγεί κατ’ αποτέλεσμα στην άνιση μεταχείριση των ημεδαπών ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων.

Για αυτούς τους λόγους, επιβάλλεται η άμεση ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας ούτως ώστε η είσπραξη των προστίμων να ενεργείται με ομοιόμορφο τρόπο για όλους τους οδηγούς, αδιακρίτως καταγωγής του οχήματος.

Οι Βουλευτές ρωτάνε τους Υπουργούς πόσοι έλεγχοι διενεργήθηκαν κατά το 2018 και πόσα πρόστιμα επιβλήθηκαν στην περιοχή της ΑΜΘ από την Ελληνική Αστυνομία και τα κλιμάκια των Υπουργείων.

Επίσης αν εισπράχτηκαν τα πρόστιμα και μέσω ποιου μηχανισμού, καθώς κι αν θα βελτιώσουν τα συναρμόδια Υπουργεία το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εισπράττονται άμεσα τα πρόστιμα που επιβάλλονται στα ξένα φορτηγά.