Χάθηκε σκυλάκι στις Φέρες, μπορούμε να βοηθήσουμε ;

1155

Χάθηκε το παρακάτω σκυλάκι στις 7/5, ακούει στο όνομα Σάμμυ.

Φοράει κόκκινο λουράκι, η οποιαδήποτε πληροφορία είναι χρήσιμη.

Δίνεται αμοιβή.
Τηλ.: 6932221794