Πάνω από 6εκ. κατέβαλε σε τευτλοπαραγωγούς η Συνεταιριστική Σερρών

1045

Έχουν ήδη εξοφληθεί 1.200 τευτλοπαραγωγοί από τους 1.555 στους οποίους όφειλε χρωστούμενα από το 2017 η ΕΒΖ. Στο επόμενο δίμηνο κλείνει η συναλλαγή.

Περί τα 6 εκατ. ευρώ έχουν έως σήμερα καταβληθεί από την Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών στους τευτλοπαραγωγούς σαν εξόφληση για τα χρήματα που τους όφειλε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, για τις ποσότητες τεύτλων που παραδόθηκαν για μεταποίηση το 2017.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, από τους 1.555 καλλιεργητές που διεκδικούσαν χρωστούμενα από την ΕΒΖ, έχουν εξοφληθεί 1.200 από τις περιοχές Πλατέος, Σερρών και Λάρισας, ενώ υπολείπονται περί τους 300 τευτλοκαλλιεργητές από την περιοχή του Έβρου λόγω καθυστερήσεων στην συμπλήρωση των φακέλων με τα απαιτούμενα έγγραφα καθώς ορισμένοι αγρότες είχαν και αδυναμία προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας. Περί τους 50 Εβρίτες καλλιεργητές, δεν άρχισαν καν να συγκεντρώνουν δικαιολογητικά και ενδεχομένως κάποιοι να μη θελήσουν τελικώς να ενταχθούν στο σχέδιο αποπληρωμής.

Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τευτλοπαραγωγών μέσω της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών γίνεται μετά από συμφωνία με την ΕΒΖ, η οποία για το σκοπό αυτό έχει δεσμεύσει ποσότητες ζάχαρης και προχωρά σε πωλήσεις προκειμένου να καλυφθεί η υποχρέωση προς την Τράπεζα. Ήδη η ΕΒΖ έχει συνάψει συμβόλαια που συνολικά ανέρχονται σε 6,7 εκατ. ευρώ και άνω, με μεγάλες εταιρείες super market αλλά και με εταιρείες εμπορίας ζάχαρης, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να μπούνε οι υπογραφές σε ένα ακόμη μεγάλο συμβόλαιο αξίας περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Με τα συμβόλαια αυτά, υπερκαλύπτονται τα ποσά που καταβάλλονται στους παραγωγούς από την Τράπεζα ενώ εκτιμάται ότι θα μείνουν στα σιλό της ΕΒΖ ποσότητες ζάχαρης, ελεύθερες ενεχύρου, από την πώληση των οποίων θα μπορέσει να εξασφαλίσει έσοδα για τα ταμεία της. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα συμβόλαια που υπογράφονται, προβλέπεται η καταβολή των ποσών εντός του επομένου διμήνου.

Από τη συμφωνία μεταξύ Τράπεζας και ΕΒΖ, πέραν της επίτευξης του κύριου σκοπού που ήταν η εξόφληση των παραγωγών, προκύπτει και μία ακόμη θετική εξέλιξη που είναι η εγγραφή, εκατοντάδων νέων μελών, στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, αφού για να καταστεί δυνατή η πληρωμή των αγροτών, θα έπρεπε αυτοί να είναι μεριδιούχοι της.

Η αύξηση της βάσης πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών, εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς σκοπούς της καθώς από κοινού με την Συνεταιριστική Πιερίας έχουν εκκινήσει διαδικασίες για τη δημιουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όμως η εγγραφή των αγροτών ως μελών που προϋποθέτει την αγορά μερίδων της Τράπεζας, προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις από πλευράς των παραγωγών που δεν ήταν ήδη μέλη της Συνεταιριστικής, επειδή επιβαρύνθηκαν με το κόστος απόκτησης μερίδας ή μερίδων. Η ονομαστική αξία της μερίδας είναι 30 ευρώ και ορισμένοι τευτλοπαραγωγοί, που είχαν λαμβάνειν υψηλά χρηματικά ποσά, π.χ. 30.000 ή και 40.000 ευρώ, έπρεπε να αγοράσουν 15 ή και 20 μερίδες, που συνεπαγόταν κόστος 400 – 500 ευρώ, που ισχυρίζονταν ότι θα έπρεπε να τα επιβαρυνθεί η ΕΒΖ. Τονίζεται ότι οι αγρότες που είχαν λαμβάνειν μικρά ποσά, 2.000- 3.000 ευρώ, πήραν μία μερίδα.