Τελικά υπήρξε σκάνδαλο στο πάρκο Αλτιναλμάζη στην Αλεξανδρούπολη; Τα αποτελέσματα του ελέγχου.

1804

Γραφείο Τύπου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Το σφάλμα που διαπιστώθηκε είναι ΜΗΔΕΝ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης όχι μόνο προσπαθεί καθημερινά με όλο τον υπάρχοντα μηχανισμό της Αντιδημαρχίας πρασίνου και καθαριότητας και τη συνεργασία των πολιτών και επιχειρηματιών του Δήμου μας να διατηρεί την περιοχή ευθύνης του όσο το δυνατόν πιο καθαρή και ευπρεπισμένη, όχι μόνο έχει τις υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Υπηρεσιών του να μελετούν και να επιβλέπουν τα τρέχοντα μικρά και μεγάλα έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα αλλά και θα δώσουν ώθηση στην αναπτυξιακή προοπτική των κατοίκων του αλλά και των όμορων περιοχών, όχι μόνο νοικοκυρεύει και παρακολουθεί στενά με την Αντιδημαρχία Οικονομικών τα οικονομικά του Δήμου, όχι μόνο πρωτοπορεί με την Αντιδημαρχία Ενέργειας και Φυσικών Πόρων στη γεωθερμία και τη χρήση μέσων τεχνολογίας αιχμής  κι εξοικονόμησης ενέργειας, όπως οι λαμπτήρες τύπου LED, όχι μόνο ολοκληρώνει τα έργα που χρόνιζαν, αλλά τα κάνει όλα αυτά με σηματωρό την αδιασάλευτη πίστη του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη στην εντιμότητα και τη διαφάνεια που πρέπει να χαρακτηρίζει όσους ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τον δημόσιο βίο γενικά.

Αυτό ακριβώς επιβεβαίωσε με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο η “Έκθεση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ελέγχου Σε Πράξη/ Υποέργο του ΕΣΠΑ 2007-2013” που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αλεξανδρούπολης από την Ανώτατη Επιτροπή Ελέγχου των Δημοσίων Έργων, τον μήνα Απρίλιο και αφορούσε στον Έλεγχο του υποέργου “Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη”.

Ο έλεγχος αφορούσε όλες τις φάσεις του έργου από την αρχική παραχώρηση του χώρου του Στρατοπέδου “Παρμενίων” που ανακλήθηκε το 2008 αλλά επανήλθε και οριστικοποιήθηκε το 2012. Αφορούσε επίσης, τον έλεγχο της πιστότητας  στην εφαρμογή και υλοποίηση της μελέτης καθώς και την ορθότητα και διαφάνεια όλων των πληρωμών που αφορούσαν την υλοποίηση αυτή. Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε στις αρχές του 2017, με τις διαδικασίες της Οριστικής Παραλαβής να ξεκινούν στο άμεσο μέλλον, μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Σε κάθε στάδιο του ελέγχου η επιτροπή αποφάνθηκε ότι “Το σφάλμα που διαπιστώθηκε είναι ΜΗΔΕΝ” διαψεύδοντας για άλλη μία φορά κάποιους που αποτυχημένα, με τακτικές μικροπολιτικής, λειτουργώντας και πάλι ενάντια στα συμφέροντα των Δημοτών επιχείρησαν να δημιουργήσουν σκιές.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα επιληφθεί των όποιων μικρών παραλείψεων μέχρι την οριστική παραλαβή σε συνεργασία με τον ανάδοχο, του οποίου άλλωστε είναι και συμβατική υποχρέωση, για να παραδώσει οριστικά στους δημότες του το Πάρκο Αλτιναλμάζη στην οριστική του μορφή.

Σημειώνεται ότι η Έκθεση αυτή κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αλεξανδρούπολης με εμπιστευτικό πρωτόκολλο καθώς περιέχει προσωπικά δεδομένα αλλά είναι στη διάθεση όποιου την αμφισβητεί να την δει.