Αλεξανδρούπολη: Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED

667

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 στις 11.30 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου (Δημαρχείο, 1ος όροφος) θα υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της εταιρίας DASTERI SYSTEMS A.E. με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED». Κατά την υπογραφή της σύμβασης παρόντες θα είναι επίσης, ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης και ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κ. Βασίλειος Τσολακίδης.