Όλη η Καστοριά στο πλευρό των δύο στρατιωτικών μας

987