Ας γεμίσουμε τις Τουρκικές φυλακές της Αδριανούπολης με ευχετήριες κάρτες

1879

Αυτό το Πάσχα είναι διαφορετικό.. Δύο δικά μας παιδιά είναι φυλακισμένα σε Τουρκικές φυλακές στην Αδριανούπολη.

Ας τους κάνουμε να μην νιώθουν μοναξιά και να μας αισθανθούν ότι είμαστε εκεί, ας γεμίσουμε το κελί τους με δικές μας ευχές, ο καθένας μας και με μια κάρτα !!!