Η πρώτη Ελληνίδα γυναίκα Εθνοφύλακας πήρε μέρος σε άσκηση!!

2707

Ο Στρατηγός Διοικητής της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανωλάκος συγχαίρει με χειραψία την πρώτη Ελληνίδα δόκιμο γυναίκα Εθνοφύλακα ελεύθερο σκοπευτή του Συντάγματος Εθνοφυλακής Ικαρίας. (Το έτος έναρξης της εθελοντικής εκπαίδευσης της είναι το 2007, από τότε συμμετείχε σε αριθμητές ασκήσεις αλλά και ΤΑΜΣ της μονάδας)

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ: «Ικαριώτησες δόκιμες Εθνοφύλακες γυναίκες είναι στα όπλα της μονάδας μας από το 2007!!, πλέον διαθέτουμε και διμοιρία με μάχιμες»…