Ο μοναδικός κτηνοτρόφος που παράγει βιοαέριο από τον Έβρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη

2473

Ο Τατιανός Γεωργακούδης είναι ένας Κτηνοτρόφος, από το Κόσμιο Ροδόπης, που ανήκει στην κατηγορία με τους πολύ λίγους Κτηνοτρόφους στην Ελλάδα, που από τα υπολείμματα της μονάδας του, παράγει βιοαέριο!


Εδώ και 4,5 χρόνια, είναι ο μοναδικός Κτηνοτρόφος στην ακτίνα Θες/νικης Έβρου, που απορροφά απόβλητα και άλλων Κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής, από τυροκομεία, ελαιοτριβεία, τα τοποθετεί σε μια ειδική εγκατάσταση, ένα «χωνευτήρι’ όπου παράγει παράγοντας βιοαέριο και με ειδική επεξεργασία συγκρατεί το μεθάνιο, από το οποίο παράγει θερμική και ηλεκτρική ενέργεια.
ΤΗ θερμική ενέργεια την αξιοποιεί στις εγκαταστάσεις της μονάδας του και την ηλεκτρική την διαθέτει προς πώληση στη ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργακούδη, από την θερμική ή ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παραχθεί μια οργανική ουσία, με την οποία μπορεί να γίνει λίπανση των εδαφών της περιοχής, ή άγονων εκτάσεων, ή, να λειτουργήσει και θερμοκήπιο. «Με την λίπανση θα μειωθεί περαιτέρω το κόστος παραγωγής σε λιπάσματα, τα οποία δαπανούν οι Αγρότες», υπογραμμίζει ο κ. Γεωργακούδης.
Επίσης το βιοαέριο εκτός των υπολειμμάτων, μπορεί να παραχθεί και από την καλλιέργεια σιτοσίκαλης και καλαμποκιού, εφόσον προκύψει συνεργασία με Αγρότες και Κτηνοτρόφους, το οποίο μετά μπορεί να αποδοθεί ως ενσήρωμα για ζωοτροφή, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό του κόστους για την εξασφάλιση ζωοτροφής, γεγονός που αποτελεί πονοκέφαλο για όλους τους Κτηνοτρόφους.
«Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν, όπως συνεργασίες ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα και να λυθούν προβλήματα με απόβλητα ζωϊκά και μη, ακόμα να περιορισθεί το κόστος παραγωγής των Αγροτών και Κτηνοτρόφων, αρκεί να το θέλουμε.
Μακάρι να μπορέσουμε να συμπαρασύρουμε σε ανάλογο πνεύμα πρακτικής και άλλους κτηνοτρόφους και αγρότες», σημείωσε καταλήγοντας ο κ. Γεωργακούδης.

Πηγή