Εορταστικές Άδειες στρατιωτικών για την περίοδο του Πάσχα 2018

1724

Με το υπ΄ αριθμ. Φ.446/41/21840/Σ.3720/06.3.2018 έγγραφό του το ΥΠΕΘΑ χορηγεί εορταστική άδεια, πέραν των προβλεπομένων σε όλους τους στρατιωτικούς, κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, σε δύο περιόδους όπως παρακάτω:

1η περίοδος: Από 02 Απριλίου 2018 έως και 09 Απριλίου 2018.
2η περίοδος: Από 11 Απριλίου 2018 έως και 18 Απριλίου 2018.