Τελευταία αναβολή ακινησίας του ΣΑΟΣ ΙΙ

522

H SAOS FERRIES υπέβαλλε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αίτημα για την τελευταία και τελική αναβολή ακινησίας του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ και έγκριση δρομολογίων για τη χρονική περίοδο από Δευτέρα 8 Ιανουαρίου έως και Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018, αποστέλλοντας το παρακάτω έγγραφο:

Κύριοι,

 H SAOS FERRIES ανταποκρινόμενη στο αίτημα των φορέων και κατοίκων του νησιού, ανέλαβε την ευθύνη αναβολής της ακινησίας του ΣΑΟΣ ΙΙ για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών, αφενός για να μη διαταραχθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή της Σαμοθράκης, ιδιαίτερα αυτήν τη δύσκολη χρονιά της φυσικής καταστροφής, και αφετέρου για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του ΣΑΟΝΗΣΟΣ και η δρομολόγησή του καθώς από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν βρέθηκε πλοίο αντικατάστασης του ΣΑΟΣ ΙΙ.

Ωστόσο, η έναρξη των προγραμματισμένων εργασιών επισκευής των μηχανών του ΣΑΟΣ ΙΙ δεν είναι δυνατό να παραταθεί πέραν του πρώτου δεκαπενθημέρου του 2018, καθώς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση μη έναρξης των εργασιών θα υπάρξει ανάληψη επισκευής άλλου πλοίου και η δυνατότητα ενασχόλησης με το ΣΑΟΣ ΙΙ θα είναι μετά το Μάιο, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για τον τόπο μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η SAOS FERRIES αιτείται την τελική αναβολή ακινησίας του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ, Ν.Π.10599, ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 έως και την  Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018.

Σας υποβάλλουμε για έγκριση πρόγραμμα δρομολογίων για το ΣΑΟΣ ΙΙ για τη χρονική περίοδο από 8 Ιανουαρίου έως και 14 Ιανουαρίου 2018.

Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν μετά την έγκριση του Υπουργείου είναι τα παρακάτω:

Δρομολόγια Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ

Από 08/01/2018 έως 14/01/2018

ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ 09:00 17:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00
ΠΕΜΠΤΗ 14:30 07:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30 12:30, 18:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 12:30 17:00