Που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στον Έβρο

1525

Αλυσίδες θα πρέπει να βάλουν όσοι θα κινηθούν προς Δέρειο και Γονικό, αλλά και μεγάλη προσοχή σ’αυτούς που κινούνται στο Βόρειο Έβρο

Δ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  • Επαρχιακό δίκτυο, από Μικρό Δέρειο έως Γονικό

Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

  • Ε.Ο. Ξάνθης – Μ.Σ. Αγίου Κωνσταντίνου, από 31ο χλμ.