21 μόνιμες θέσεις εργασίας στον Έβρο

1788

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά σε 548 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Σύμφωνα με την κατανομή 21 θέσεις αφορούν τον Έβρο και πιο συγκεκριμένα:

ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Νομικής):3

ΠΕ Εφοριακών (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία): 9

(Δ. Αλεξανδρούπολης) ΠΕ Τελωνιακών (με πτυχίο Νομικής): 3

(Δ. Αλεξανδρούπολης) ΠΕ Τελωνιακών (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία): 2

(Δ. Ορεστιάδας) ΠΕ Τελωνιακών (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία): 4

Δείτε την κατανομή των θέσεων ΕΔΩ

RadioEvros.gr