Από τη Θυρέα ο αρχιτέκτονας του προγράμματος της χώρας για τη διαχείριση των αποβλήτων

1959

Από τη Θυρέα Διδυμότειχου ο αρχιτέκτονας του προγράμματος της χώρας για τη διαχείριση των αποβλήτων (μέχρι το 2020) ο Βαγγέλης Καπετάνιος , Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών.