Νομιμοποιούνται οι καλύβες στο Δέλτα του Έβρου

1427

Τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία των κατοίκων του Δέλτα του ποταμού Έβρου στο γειτονικό νομό φαίνεται ότι βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ένα νέο σχέδιο νόμου που αυτές τις ημέρες ετοιμάζεται να πάει προς ψήφιση στη Βουλή.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο που αφορά στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων και το οποίο στην παράγραφο 4 του άρθρου 122 κάνει ειδική και συγκεκριμένη –ονομαστική- αναφορά στις καλύβες του Δέλτα του Έβρου.

Εκεί, αναφέρει: «Οι κείμενες στο Δέλτα του Έβρου αυθαίρετες κατασκευές υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ιγ και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 μετά την αποτύπωσή τους σε προβολικό σύστημα ΕΣΓΑ και την καταγραφή της χρήσης τους από το οικείο Δασαρχείο και εφόσον είναι σύμφωνες με το ειδικότερο περιεχόμενο και τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της περιοχής, το οποίο εκδίδεται κατά τη διαδικασία του ν. 1650/1986, όπως ισχύει εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης ως και η ισχύς διοικητικών πράξεων κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Οι ως άνω κυρώσεις και μέτρα επιβάλλονται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αναστολής ως προς τις μη δυνάμενες να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος κατασκευές λόγω ασυμβατότητας τους με το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής πιστοποιούμενου του τελευταίου από το Φορέα Διαχείρισης της περιοχής».

Να θυμίσουμε ότι το θέμα των καλυβών απασχολεί την τοπική κοινωνία καθώς αν και τα κτίσματα υφίστανται στην περιοχή εδώ και πολλές δεκαετίες (κάποια ακόμη και από τη δεκαετία του 1970) τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έντονη κινητικότητα σχετικά με την κατεδάφισή τους.  Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και οι ιδιοκτήτες των κτισμάτων έχουν δεχθεί έως και εξώδικα προκειμένου να τα κατεδαφίσουν, ενώ έχουν κάνει αλλεπάλληλες επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας και δη με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Πάνο Καμμένο, από τον οποίο έχουν αποσπάσει τη δέσμευση ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί. Κατά τα φαινόμενα, ο υπουργός αποδείχθηκε συνεπής στη δέσμευσή του και μάλλον το θέμα βαίνει προς οριστική λύση, με τη διατήρηση των καλυβών στη θέση τους και σε καθεστώς νομιμότητας, πλέον.

xronos.gr