Ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος μιλά για κεραίες κινητής και τεχνολογία

567
Διαβάστε την εγκύκλιο του Μητροπολίτη Αλεξ/πόλεως για την τεχνολογία και την υγεία.
Τὴν 1η Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν ἑορτὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ σηματοδοτεῖται δι’ αὐτῆς ἡ ἔναρξη τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.

Τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καθιέρωσε τὴν ἡμέρα αὐτή, ὡς ἡμέρα προστασίας τοῦ  περιβάλλοντος καὶ τῆς κορωνίδος αὐτοῦ, ποὺ εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Στὸ καθιερωμένο  μήνυμά του ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπισημαίνει: «…ἡ ἀνθρωπότητα ἐν ὀνόματι τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῶν  τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, κωφεύει στὶς ἐκκλήσεις γιὰ τὴ ριζική ἀλλαγή  συμπεριφοράς ἔναντι τοῦ περιβάλλοντος». «….Τὰ βραχυπρόθεσμα ὀφέλη ἀπὸ τὴν  ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, ἁπλῶς ἐπικαλύπτουν τὴν ἀλογία τῆς ἐκμεταλλεύσεως  καὶ συλήσεως τῆς δημιουργίας. Ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότητα ἡ ὁποία δὲν σέβεται τὸν οἶκο τῆς ζωῆς, εἶναι οἰκο-ανομία καὶ ὄχι οἰκο-νομία». «… Τὸ ἐκρηκτικὸ μῖγμα τοῦ ἄκρατου οἰκονομισμοῦ καὶ τοῦ ἐπιστημονισμοῦ, δηλαδὴ τῆς ἀπεριόριστης  ἐμπιστοσύνης στὴ δύναμη τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἐπιτείνει τοὺς  κινδύνους γιὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο». «…Εἶναι αὐτονόητο ὅτι γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση της σύγχρονης πολυδιάστατης κρίσεως τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ οἴκου του, ἀπαιτεῖται πολύπλευρη κινητοποίηση καὶ κοινὴ προσπάθεια..».

Ὁ Πατριάρχης μὲ τὸν ἐπίκαιρο καὶ ἐναγώνιο αὐτὸ λόγο του μᾶς προβληματίζει καὶ μᾶς κινητοποιεῖ. Δὲν ἀφορᾶ σὲ κάποιους ἄλλους. Ζητᾷ τὴν ἐγρήγορση καὶ τὴ δράση ὅλων μας. Ἡ ἀσφυκτικὴ πολιορκία τῆς τεχνολογίας δὲν εἶναι κάτι μακρινό, κάτι ποὺ δὲν μας ἀγγίζει.

Στὴν πόλη μας, σὲ πολυάνθρωπη γειτονιά, σὲ εὐαίσθητο χώρο σχολικῶν οἰκοδομημάτων, ξεπηδοῦν στὸ ὄνομα τῆς ἐξασφάλισης καλύτερης πρόσβασης τῶν  πολιτῶν σὲ τεχνολογικὲς ὑπηρεσίες, ἀναμεταδότες καὶ κεραῖες οἱ ὁποίες ἐκπέμπουν ἠλεκτρομαγνητικὰ κύματα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ καταστροφικὴ ἐνέργεια στὸ περιβάλλον καὶ κυρίως στὸν ἄνθρωπο. Δὲν ἀπορρίπτουμε τὰ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα, ἀλλὰ  τρέμουμε ὅταν κατανοοῦμε τοὺς κινδύνους ποὺ ἐπιφέρουν στὴ δημόσια ὑγεία. Εἶναι κάτι ποὺ θὰ ἀργήσει νὰ φανεῖ, ἀλλὰ ὅταν αὐτὸ γίνει, θὰ εἶναι χωρὶς ἐπιστροφή.

Ἐπιβάλλεται ἡ ἐνημέρωση ἀπὸ ἐπίσημους φορεῖς. Τὴν ἀναμένουμε. Ἐν τῷ μεταξὺ ἄς προστατέψουμε μὲ κάθε τρόπο τὰ παιδιά μας καὶ τοὺς ἑαυτούς μας, ἀκόμη κι ἄν αὐτὸ ἀπαιτεῖ μιὰ ἔκπτωση στὰ κέρδη καὶ τοὺς οἰκονομικοὺς ἀπολογισμοὺς τῶν οὔτως ἤ ἄλλως εὔρρωστων τεχνολογικῶν κολοσσῶν.

 

Μετ’ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως ΑΝΘΙΜΟΣ