Η πτώση της στάθμης του νερού έφερε στην επιφάνεια την παλιά γέφυρα των Κήπων

534

Κάθε φορά που έχουμε πτώση της στάθμης του νερού εμφανίζονται τα απομεινάρια από την παλιά γέφυρα στο Τελωνείο των Κήπων . Κατασκευάστηκε το 1937 και η θέση της είναι λίγο ποιο βόρεια από την σημερινή που διακρίνεται δεξιά . Αυτή που χρησιμοποιούμε σήμερα ξεκίνησε η κατασκευή της το 1954 το 1958 αποπερατώθηκε και εγκαινιάστηκε το 1962