120 Ιεροδιδασκάλους Ισλαμικής θρησκείας θα προσλάβει το ΥΠ.ΠΑ στη Θράκη

796

120 θέσεις για δασκάλους ισλαμικής θρησκείας προκήρυξε το υπ παιδείας, οι θέσεις είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου 9 μηνών.

Στόχο θα έχουν να διδάξουν το κοράνι στα τεμένη της Θράκης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος 2757/τ. Β΄/8-8-2017 (ΑΔΑ: 6ΟΒ84653ΠΣ-ΠΑΜ) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.