Κυκλώπειες διαδρομές τον Αύγουστο στη Μαρώνεια για τους Μοτοσυκλετιστές.

722

25-27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν οι Κυκλώπειες Διαδρομές στη Μαρώνεια του Ν.Ροδόπης. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν την 7η συγκέντρωση Μοτο. Αν. Μακ. Θράκης αλλά και την 2η Γυναικεία Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστριών !!!