Έβρος: Προσοχή – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Τελωνείου Κήπων εντός του οικισμού Απαλού

848
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης για τον προσωρινό αποκλεισμό στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Τελωνείου Κήπων εντός του οικισμού Απαλού
  1. Τον προσωρινό αποκλεισμό των αριστερών λωρίδων κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας  στο 5Ο χλμ  Εθνικής Οδού Νο 51 Αλεξ/πολης – Τελωνείου Κήπων  εντός του οικισμού Απαλού και σε μήκος δρόμου οκτακοσίων (800) περίπου μέτρων, προκειμένου εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης του δικτύου οδικού φωτισμού
  2. Οι εργασίες θα αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του ανωτέρω τμήματος του Εθνικού Οδικού Δικτύου της εδαφικής μας  αρμοδιότητας και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των  δεξιών λωρίδων κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων, σύμφωνα και με το ως άνω (3) σχετικό έγγραφο.
  3. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, κατά την διάρκεια της ημέρας με προσωρινό αποκλεισμό των αριστερών λωρίδων κυκλοφορίας και η κυκλοφορία των οχημάτων και των δύο κατευθύνσεων θα διοχετεύεται στις δεξιές λωρίδες  κυκλοφορίας  με την απαραίτητη διάταξη κυκλοφοριακής σήμανσης και σημαιοφόρους σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω 3) σχετική, ενώ κατά την διάρκεια της νύχτας η προσωρινή σήμανση θα απομακρύνεται ώστε το υπό σήμανση τμήμα της οδού να δίνεται κανονικά σε κυκλοφορία.