Μέχρι την Παρασκευή 4 εκατ. ευρώ για παλιές εξισωτικές, τι γίνετε με το αγροτικό πετρέλαιο του 2015;

902

Με εκκρεµότητες παλαιών ετών από αγρο- περιβαλλοντικά προγράµµατα (κυρίως βιολογικά, νιτρικά, ολοκληρωµένη κτλ) και υπόλοιπα από εξισωτικές αποζηµιώσεις καταπιάνονται αυτό το διάστηµα οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τον προγραµµατισµό να δείχνει εξοφλήσεις ει δυνατόν µέσα στον Ιούλιο.

Μάλιστα, ένα τεχνικό ζήτηµα που µπλόκαρε στις αρχές τις εβδοµάδας τις λίστες µε τις ενστάσεις στα αγροπεριβαλλοντικά για τα έτη 2012 και 2013, έχει ήδη λυθεί, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργο Κέντρο, και οι ∆ΑΟΚ ξαναστέλνουν τα ονόµατα των δικαιούχων προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όπως εξηγεί ο ίδιος, «έχει κλείσει το 95% των οφειλών των δύο αυτών ετών, ενώ εκκρεµεί το µισό 2014 και στόχος του Οργανισµού είναι ως τα τέλη του έτους να διευθετηθούν και τα υπόλοιπα του 2015 και 2016». Στο τέλος της επόµενης εβδοµάδας προγραµµατίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει εξοφλήσει µε ένα ποσό που υπολογίζεται σε κάτι λιγότερο από 4 εκατ. ευρώ τις οφειλές προς τους δικαιούχους αγρότες από τις εξισωτικές του 2012, του 2013 και του 2014.

Κι ενώ αναµένονται οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης πίστωσης από το αρµόδιο υπουργείο Οικονοµικών, σε αυτή τη φάση οι υπάλληλοι του οργανισµού έχουν ρίξει το βάρος στο να τελειώσουν τις απαραίτητες διασταυρώσεις και τους ελέγχους, προκειµένου µέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχουν ολοκληρωθεί και οι πιστώσεις που αφορούν υπόλοιπα του 2015 και να µείνει για τις αρχές Αυγούστου το 2016, άνευ απροόπτου, σύµφωνα µε δηλώσεις του αντιπροέδρου Γ. Κέντρου.

Την ίδια ώρα, ανοικτό είναι το σύστηµα που δέχεται τις λίστες µε τους δικαιούχους των παλιών Βιολογικών από τις κατά τόπους ∆ΑΟΚ, όπως ενηµερώνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρινίζοντας συγχρόνως ότι οι πληρωµές ανά νοµό δεν συνδέονται καθώς στις λίστες που παραλαµβάνει από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας προχωρούν οι διασταυρώσεις, προκειµένου για τους δικαιούχους που προκύπτουν από τους ελέγχους που ολοκληρώνονται να ακολουθεί πληρωµή, χωρίς να χρειάζεται να γίνει µαζική πίστωση. Ωστόσο, γίνεται σαφές αρµοδίως ότι οι πληρωµές ανάµεσα στα έτη «δένονται», καθώς απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η µία χρονιά για κάθε δράση, πριν αρχίσουν οι πιστώσεις για το επόµενο έτος.

Για Σεπτέµβριο µετατίθεται το πετρέλαιο του 2015
Έναν έναν ψάχνουν τους δικαιούχους της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου για το 2015 οι αρµόδιοι της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, που ελέγχουν τις εγγραφές των παραγωγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις δεν «συµφωνούν» µε τα στοιχεία του taxisnet, γεγονός που απαιτεί επαλήθευση και χρόνο. Σηµειωτέον ότι δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί και η διαδικασία των συµψηφισµών, αλλά ούτε υπογραφεί η πολυαναµενόµενη απόφαση Χουλιαράκη µε την έγκριση πίστωσης για να τρέξει η πληρωµή. Σύµφωνα, µάλιστα, µε αρµόδιους του υπουργείου Οικονοµικών, όποια πίστωση δεν θα πρέπει να αναµένεται πριν τον Σεπτέµβριο.

Μέχρι τέλος Ιουλίου κλείνουν οι αποζημιώσεις του 2016,

ενώ εγκρίθηκαν 7,2 εκατ. για ζημιές στη φυτική παραγωγή του 2017

Με 15,67 εκατ. ευρώ που πιστώθηκαν στις 7 Ιουλίου άρχισε να κλείνει ο ΕΛΓΑ τις οφειλές για ζημιές του 2016, οι οποίες όπως ανέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος του Οργανισμού, ανέρχονταν περί τα 20 εκατ. ευρώ. Στόχος του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον κ. Κουρεμπέ είναι μέσα στον Ιούλιο να έχουν εξοφληθεί οι παραγωγοί για όλο το περασμένο έτος. Η προκείμενη πληρωμή αφορούσε 11.248 παραγωγούς, των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια κυρίως μέσα στο 2016, αλλά και το 2017. Τις υψηλότερες αποζημιώσεις συγκέντρωσε ο νομός Ημαθίας (συνολικά 4.202.147,79 ευρώ), με δεύτερο το νομό Ηλείας με 2.353.673,89 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση του ΕΛΓΑ ενέκρινε την πίστωση 7,2 εκατ. ευρώ που αφορά αποζημιώσεις στη φυτική παραγωγή για ζημιές του 2017, γεγονός που σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει και πληρωμή.
Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής: «Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 7.206.500 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του (ης) «1.67.01.000 Ασφαλιστικές αποζημιώσεις ΕΛΓΑ φυτικού τομέα» K.A. Εξόδων 00 του οικονομικού έτους 2017 για «Εκκαθάριση αποζημιώσεων στη φυτική παραγωγή για ζημιές του έτους 2017».

agronews.gr