Εξυπηρέτηση πολιτών από το Τ.Α.Α. ΕΒΡΟΥ (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Αλεξανδρούπολης)

3346
Ενημερώνουμε τους πολίτες που επισκέπτονται το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη (στο πρώην ΚΕΓΕ), για να πάρουν βεβαίωση
  • επαγγελματία αγρότη
  • νεοεισερχόμενου αγρότη
  • κάτοχου αγροτικής εκμετάλλευσης,

ότι θα πρέπει:

  • Να καταθέτουν την αίτηση οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ή εκπρόσωπός τους με επίσημη εξουσιοδότηση, διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.
  • Να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε απλή φωτοτυπία), διαφορετικά η βεβαίωση δεν μπορεί να τους χορηγηθεί.

Επειδή κατανοούμε τη δυσκολία μετακίνησης των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν πρώτα μαζί μας, προκειμένου να ενημερώνονται για τα απαιτούμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά, ώστε να μην ταλαιπωρούνται.

Η υπηρεσία μας, πλήρως εναρμονισμένη με τον γενικότερο στόχο του ΥΠΑΑΤ για απλοποίηση των διαδικασιών και επίσπευση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών, έχει στόχο την εφαρμογή του συστήματος ‘’εξυπηρέτησης μίας στάσης’’ (one stop service), ώστε η εξυπηρέτηση κάθε αιτήματος, όχι μόνο να εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά να είναι και άμεση, αποτελεσματική και ευχάριστη για τους πολίτες.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας: