Αλεξανδρούπολη: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση (18η ), καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

916
Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  26/06/2017  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (18η ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

 • Αιτήσεις-Ενημερώσεις (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από πόρους του Τ.Π και Δανείων σύμφωνα με το ΠΔ 169/2013(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Λήψη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου καταβολής-πληρωμής οφειλής της υπό εκκαθάριση επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ΔΕΠΕΑ, προς την ALPHA BANK (Εισηγ. κ. Δήμαρχος.)
 • Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους ( Μιχαηλίδης Ιωάννη  του Στυλιανού) (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους( Πανταζίδης Ι.-Φούσκας Μ., &ΣΙΑ Ο.Ε.) (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Επιβολή προστίμου για παράνομες επιγραφές- πινακίδες (Τότα Απόστολος του Μιφτάρ)(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Επιβολή προστίμου για παράνομες επιγραφές- πινακίδες (Γιαννακίδου Όλγα του Χρήστου)(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Ανάκληση άδειας Εκμετάλλευσης Περιπτέρου λόγω θανάτου(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση ή μη της ανάθεσης με διαπραγμάτευση (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) της Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2017(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Ανάδειξη νέου υποτρόφου 2017 κληροδοτήματος Βασιλείου Ν. Φωτίου(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Διαγραφή οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω “εσφαλμένης εγγραφής” (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Διαγραφή οφειλής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων και προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Πρακτικό και Γνωμοδότηση Επιτροπής άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 ( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση μουσικών εκδηλώσεων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο πλαίσιο της Γιορτής Κρασιού 2016 από 24  έως  30 Ιουλίου 2017 (Εισηγ. κ. Αρβανιτίδης T.)
 • Αίτηση άδειας εγκατάστασης ενημερωτικής πινακίδας στον οικισμό της Κίρκης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος )
 • Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 • Έγκριση 3ου ΑΠΕ  του έργου «Συντηρήσεις –Επισκευές σχολικών κτιρίων»  (Εισηγ: Κουκουράβας Γ.)
 • Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Συντηρήσεις –Επισκευές σχολικών κτιρίων» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 • Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή νέων ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης  ομβρίων  ανατολικού οικισμού Μάκρης» (Εισηγ.  κ. Κουκουράβας Γ.)
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιϊα Δ.Ε.Αλεξ-πολης» (Εισηγ. κ.Κουκουράβας Γ.)
 • Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών  για το έργο «Αποξήλωση τσιμεντοϊστών και τοποθέτηση  νέων μεταλλικών  ιστών στο γήπεδο Φ.Κοσμάς» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης  των εργασιών  του έργου «Αποξήλωση τσιμεντοϊστών και τοποθέτηση  νέων μεταλλικών  ιστών στο γήπεδο Φ.Κοσμάς κατά δύο μήνες »  (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 • Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών κ. Λαλίδη Συμεών –Τσαλκίδη Γεωργίου  και καταλογισμός  τους, στο   Φωτακίδη Πρόδρομο (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 • Αποκατάσταση φθορών –ζημιών  από βανδαλισμούς στο Κηποθέατρο  του Πάρκου Προσκόπων ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 • Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Φερών «ΙΣΑΑΚΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ» για παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Κέντρου Πληροφόρησης Φερών, που βρίσκεται στις Φέρες και στην οδό 50ου Συντάγματος, για τη στέγαση των κοινωφελών δραστηριοτήτων του (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 • Έγκριση εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Πόρου, Καβησού, Πέπλου, Βρυσούλας, Κήπων και Γεμιστής (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 • “Εκμίσθωση  εκτάσεων για εγκατάσταση  ψυχαγωγικών παιδειών, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 της Δημοτικής Ενότητας Φερών”(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 • Τροποποίηση – διόρθωση της αριθ. 164/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα ¨Αντικατάσταση -Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης¨ (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 • Τροποποίηση του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιθεωρητών – ελεγκτών σύνταξης της έκθεσης επιθεώρησης – ελέγχου, του σώματος επιθεωρητών – ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης  (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χ.)