Η συγκριτική εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας με αριθμούς (ΠΙΝΑΚΑΣ)

884
Σε περίπου έναν μήνα συ­μπληρώνεται ένας χρόνος από την εκδήλωση του αποτυχημένου πραξικοπήματος στην Τουρκία εναντίον του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, στις 15 Ιουλίου 2016.
Τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν μετά στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα, με τελευταίο σημαντικό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, με το οποίο ο προαναφερθείς κατέστη παντο­δύναμος και κυρίαρχος ηγέτης στη χώρα του ως πολιτικός κομματικός και πολιτειακός παράγοντας ταυτοχρόνως, έχουν σοβαρότατες επιπτώ­σεις και στις Ένοπλες Δυνάμεις της γείτονος, όπως άλλωστε σε όλη τη δημοσία ζωή.
Επιπτώσεις που δεν εστιάζονται τόσο σε δραστική ποσοτική αλλαγή οπλικών συστημάτων, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, όσο στον πολλαπλώς κρίσιμο τομέα του προ­σωπικού των ΕΔ. Αυτό έχει υποστεί αριθμητική μείωση, κυρίως στο σώμα των μόνιμων στελεχών του, εξαιτίας του πρωτοφανούς πογκρόμ εναντίον του λόγω της συμ­μετοχής σημαντικού τμήματός του στο πραξικόπημα, χωρίς εισέτι να έχει αντικατασταθεί, ούτε αριθμητικώς ούτε ισαξίως. Σε αυτόν τον εξαι­ρετικά κρίσιμο τομέα θα πρέπει να προστεθεί και η ταυτόχρονη διεξαγωγή στρατιωτικών/πολεμικων επι­χειρήσεων εναντίον των Κούρδων στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτε­ρικό της χώρας, στις όμορες χώρες, καθώς και στη Συρία.
Η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει το «γνωστό πρόβλημα» της σταδιακής, αλλά σταθερής αριθμητικής μειώσεως του προσωπικού των Ε.Δ., ιδίως διά της απομακρύνσεως από το στράτευμα για διάφορους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, παραιτήσεις, μη ανανεώσεις παραμονής τους, μειώσεις εισακτέων στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ε.Δ. κ.λπ.) εκατοντάδων στελεχών κατ’ έτος, χωρίς να μπο­ρούν να αντικατασταθούν με νέους κατ’ ίσο αριθμό, λόγω των σχετικών απαγορευτικών περί προσλήψεων προβλέψεων των Μνημονίων.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι λόγω του Μνημονίου δεν έχουν προσληφθεί νέοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) από το 2010 (!) για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών των τρι­ών Κλάδων, με όποια συνέπεια και επίπτωση μπορεί να έχει το γεγονός αυτό στην εύρυθμη λειτουργία τους. Μία άλλη σημαντική και ειδοποι­ός διαφορά μεταξύ των Ε.Δ. των δύο χωρών είναι ότι βασικό πυλώ­να ισχύος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί διαχρονικώς το προσωπικό τους. Η υψηλή ποιότη­τα, ο επαγγελματισμός και το ανεπτυγμένο αίσθημα καθήκοντος που επιδεικνύουν παρέχουν τα εχέγγυα της καλής συλλογικής προσπάθειας που απαιτείται στη λειτουργία και κυρίως στην αποτελεσματικότητα των Ε.Δ., ξεπερνώντας, τις περισ­σότερες τουλάχιστον φορές, όποια σοβαρά και υπαρκτά προβλήματα υπάρχουν.
Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωρίζε­ται σε αυτήν τη σύντομη λόγω χώ­ρου παρουσίαση της σύγκρισης δυ­νάμεων μεταξύ των δύο χωρών ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρω­παϊκή χώρα που αντιμετωπίζει ορα­τή συμβατική στρατιωτική απειλή από γείτονα χώρα, σύμμαχο και δυνητικώς εταίρο στην Ευρωπα­ϊκή Ένωση. Αυτό γιατί οι τουρκι­κές Ε.Δ. και τα Σώματα Ασφαλεί­ας, που, ως γνωστόν, στη γείτονα υπάγονται στο Γενικό Επιτελείο των Ε.Δ. (το αντίστοιχο δικό μας ΓΕΕΘΑ), εξακολουθούν να επιδίδονται σε αναχρονιστικές πρακτικές αμφισβητήσεως της εθνικής μας κυριαρ­χίας μέσω συνεχών παραβιάσεων των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων και του Εναερίου Χώρου.