Αλεξανδρούπολη: Χοροί απ’ όλη την Ελλάδα θα παρουσιαστούν στο οικοπάρκο Αλτιναλμάζη.

420