Ενεργοποιήθηκε το Taxisnet για ηλεκτρονική υποβολή Φόρου Εισοδήματος

654
Ενεργοποιηθεί το σύστημα Taxisnet Φόρου Εισοδήματος για ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και της Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου για το έτος 2016 ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους το τμήμα Φορολογίας.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017, ενώ τυχόν πληρωτέος φόρος θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2017.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι μέσω του αναβαθμισμένου συστήματος Taxisnet, παρέχεται η δυνατότητα:

• τροποποίησης προσωπικών στοιχείων (π.χ. διευθύνσεων, κλπ),

• αυτόματης άθροισης αριθμητικών δεδομένων (σύνολα),

• υπολογισμού του Φόρου, και

• ιστοπροσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες.

Το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει όλους να εγγραφούν στο σύστημα Taxisnet Φόρου Εισοδήματος, για ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο Taxisnet ΕΠρ. 66Ηλ.

Η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρέχει τη δυνατότητα 24ώρης εξυπηρέτησης με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου, διασφαλίζει την ορθότητα και την ασφάλεια των δεδομένων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του κράτους και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης με τη μειωμένη χρήση χαρτιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Τμήμα Taxisnet Άμεσης Φορολογίας στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας.

Πηγή