Συνεδριάζει το Δ.Σ παίδων του Δ.Αλεξανδρούπολης.

923

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  24/05/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

  1. Αλεξανδρούπολη- έξυπνη πόλη- κυκλοφορώ με το ποδήλατό μου
  2. Κατηγορίες- επιλογή ποδηλάτου
  3. Συντήρηση ποδηλάτου
  4. Ασφάλεια- προστασία- ρουχισμός ποδηλάτη
  5. Κυκλοφορία εντός της πόλης – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

 

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν εκτός από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, μέλη του Alexandroupolis Bike Team και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Δημάρχου για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηαναγνώστου.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους μαθητές – Δημοτικούς Συμβούλους.