Όμορφες φωτογραφίες από μια άλλη εποχή.

671

Φωτογραφίες που μας πηγαίνουν πίσω σε χρόνια αγνά…