Στο σφυρί ποδήλατα από 10 ευρώ και μοτοσυκλέτες από 100 ευρώ

1363
Σε δημοπρασία από τα αζήτητα των τελωνείων βγάζει η ΑΑΔΕ ποδήλατα με τιμή εκκίνησης τα 10 ευρώ έως και μοτοσυκλέτες με πρώτη τιμή από 100 ευρώ αλλά και μηχανήματα έργου, κινητήρες ανταλλακτικά καθώς και ιατρικά μηχανήματα

Στις 25-5-2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00΄π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της ΔΔΔΥ στη Μαγουλέζα (τηλ. 213-2124612, 210-2474200) και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (τηλ. 2310-232882), του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄-ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, (τηλ. 2610-317462, 2613-621731) & του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ. 2413-511705, 511706), και με διάφορα Τελωνεία & Δ.Ο.Υ., πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πώληση των παρακάτω Υλικών, σύμφωνα με τους Γενικούς ΄Ορους Πώλησης Υλικών & Πλωτών.

Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων Yλικών επιτρέπεται:

1) Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης των Υλικών επιτρέπεται από 23-5-2017 έως 24-5-2017 από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.,

2) από τον αγοραστή μετά τον διακανονισμό τους. Τα υλικά δημοπρατούνται όπως είναι και ευρίσκονται και με τυχόν ύπαρξη ξένων υλών & επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

Ο πλειοδότης-αγοραστής οφείλει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών θα λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων. δείτε εδώ την λίστα

ΠΗΓΗ