Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

595

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  03/05/2017  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα :

 

1.Αιτήσεις – Ενημερώσεις .(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

2.Έγκριση δαπανών δημοσίων σχέσεων.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3.Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4.Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού στην νέα τροποποιημένη σύμβαση του άρθρου 25 του Ν. 4447/23-12-2016. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5.Έγκριση τροποποίησης της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6.Οικονομική ενίσχυση ενδεούς – πυροπαθούς δημότη και κατοίκου Φερών. (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

7.Ανάκληση της 187/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά τον «Ορισμό Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  με θέμα ¨Εκπόνηση Ερευνητικών Προγραμμάτων για την Ανάπτυξη της Βέλτιστης Καλλιεργητικής Τεχνικής και τη βελτίωση της Απόδοσης και της Ποιότητας των Οσπρίων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης».  (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

8.Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Β΄δόσης 2017 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

9.Παραχώρηση οικογενειακών τάφων , με έναρξη ταφών πριν από το 1947.(Εισηγ. κ. Ζιώγας Χ.)

10.Ορισμός επιτροπής παραλαβής  και ελέγχου ποιότητας  υλικών για το έργο   «Επισκευές επεκτάσεις κοιμητηρίων οικισμών».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

  1. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου « Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη ».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  2. Έγκριση παράτασης 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου 1 : « Αποχέτευση Φερών του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών (Αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας « Προμήθεια λατομικών προϊόντων ».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  4. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου . (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  5. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση πλατείας Απαλού ».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου – 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου 1: «Αποχέτευση Φερών ( Αναθεώρηση αρχικής μελέτης 1984) του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» , Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης – Αύρας. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

18.Δημιουργία πάρκου σκύλων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.(Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)

  1. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζητάκη Παναγιώτη στην Αθήνα στις 05-05-2017.(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)