Έκθεση Προσκοπικής και Ιστορικής Φωτογραφίας στα Ελευθέρια Αλεξανδρούπολης

467

Έκθεση Προσκοπικής και Ιστορικής Φωτογραφίας – Ελευθέρια Αλεξανδρούπολης – 5-6 Μαΐου 2017