Αλεξανδρούπολη: Δεν θα ισχύσει η μονοδρόμηση της Οδού Κύπρου.

636

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και το τμήμα Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας, ανακοινώνεται ότι δε θα ισχύσει η κυκλοφοριακή ρύθμιση την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. για τις οδούς προέκταση οδού Κύπρου (κατηφόρα προς το λιμάνι),

καθώς και η μονοδρόμηση ανώνυμης οδού εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένος έμπροσθεν από το Τελωνείο κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης με το υπ’ αριθ. 1193/28-04-2017, με το οποίο ζητείται η προσωρινή αναστολή των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.