Δείτε τα «τσουχτερά» πρόστιμα για όσους γιατρούς- φαρμακοποιούς δεν προμηθευτούν POS εντός 3μηνου

540
Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας προβλέπει ότι όλα τα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, τα οδοντιατρεία, τα φαρμακεία και όσοι φροντίζουν ηλικιωμένους και παιδιά, πρέπει να προμηθευτούν μηχανήματα POS μέχρι τον Ιούνιο. Μετά το πέρας του χρονικού περιθωρίου, τα πρόστιμα θα είναι “τσουχτερά”!

Στην ΚΥΑ που υπγράφηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα επαγγέλματα νοσοκομειακών δραστηριοτήτων στα οποία περιλαμβάνονται: Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων, δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων, δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος, δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών, δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Το πρόστιμο για όσους δεν εγκαταστήσουν εντός τριών μηνών το μηχάνημα POS, φθάνει μέχρι και τα 1500 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό ελπίζουν από τα συναρμόδια υπουργεία να πατάξουν την φοροδιαφυγή.

Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν καταβληθεί εντός 30 ημερών.

Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων ορίζονται:

– Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων & Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και

– Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Οι υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν βάση των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τις προαναφερθείσες αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

iatropedia.gr