Επίθεση στα κουνούπια στην Π.Ε. Έβρου. Δείτε που θα γίνουν οι ψεκασμοί

1043

Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων ΠΕ ΕΒΡΟΥ από 03/04/2017 έως 07/04/2017

Συνεργείο Αρμοδιότητες 03/4/17 04/4/17 05/4/17 06/4/17 07/4/17
1. Συνεργείο Συντονισμός, εκπαίδευση, έλεγχος   συνεργείων, δειγματοληψίες Περιοχή Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας Σουφλί Περιοχή Δ. Αλεξ/πόλης Περιοχή Δ. Αλεξ/πόλης Φέρες
2. Συνεργείο Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό   φυσικό (ΦΣ) σύστημα Αλεξ/πόλη ,Μαΐστρος,  Απαλός, Αμφιτρίτη.

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

Αλεξ/πόλη , Μεσημβρία  Δίκελλα, Μάκρη  

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

Παλαγία Αβαντας  Αισύμη.

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

Λουτρά, Ανθεια, Αγνάντια, Αρίστηνο.

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

Μοναστηράκι, Δορίσκος, Φέρες, Πόρος

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

3. Συνεργείο Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό   φυσικό (ΦΣ) σύστημα Φέρες, Πόρος

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

Σουφλί Κορνοφωλιά Λυκόφη.

 (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

Αρδάνιο Τυχερό, Προβατώνας,

(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

 Φυλακτό, Λύρα, Λαγυνά

(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

Βρυσούλα, Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

4. Συνεργείο   Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό   φυσικό (ΦΣ) σύστημα
5. Συνεργείο Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό   φυσικό (ΦΣ) σύστημα Διδυμότειχο,

Κουφόβουνο, Κυανή, Βρυσικά

(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ)

Ισαάκιο, Πραγγί, Πετράδες, Πύθιο.

(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ)

Ρήγιο, Ασημένιο, Θυρέα,  Σοφικό

(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ)

Ελληνοχώρι, Καρωτή, Μάνη, Ευγενικό

(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ)

Ορεστιάδα, Χειμώνιο ,Θούριο.

(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

6. Συνεργείο Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό   φυσικό (ΦΣ) σύστημα
7. Συνεργείο Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό   φυσικό (ΦΣ) σύστημα Βύσσα   Καστανιές (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ρίζια, Κέραμος, Φυλάκιο, Ελαία

(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

Δίκαια, Ορμένιο, Πτελέα

(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

Μαράσια, Καναδάς, Αρζος, Πλάτη.

(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

Σάκκος  , Καβύλη, Στέρνα

(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)