Συνεδριάζει η δημοτική κοινότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

638

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη   05/04/2017 και ώρα 14:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των  θεμάτων  της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

 

1.Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/των . (Εισηγ. κ. Βρετοπούλου Όλγα)