Στην πανελλαδική απεργία και οι σχολικές καθαρίστριες της Ορεστιάδας

480
Για την Παρασκευή 31 Μαρτίου κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία ο κλάδος των σχολικών καθαριστριών και καθαριστών, όπου θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολείων του δήμου Ορεστιάδας.

Τα αιτήματα των παραπάνω αφορούν τη διεκδίκηση μόνιμης, πλήρους και σταθερής εργασία με συμβάσεις αορίστου χρόνου, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και αξιοπρεπείς αμοιβές με επαναφορά του κλάδου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.