Νέος Πρόεδρος,Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Δημοτικού συμβουλίου στο Δήμο Ορεστιάδας

419
Πριν από λίγο βγήκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Ορεστιάδας:

Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης

Αντιπρόεδρος τον Αθανάσιος Τζώρτας

Γραμματέας  Αναστασία Γκαιτατζή

 

Οικονομική επιτροπή με πρόεδρο τον Βασίλη Μαυρίδη:

Δημήτριος Πάλλας

Αθανάσιος Γκακίδης

Ιωάννης Παπαιωάννου, Ιωάννης Παπαδόπουλος

Σαράντης Μπαχτσεβανίδης

Ευάγγελος Μαρασλής

Αναστάσιος Παπαδόπουλος

Βαλάντης Παντσίδης

 

Αναπληρωματικοί: Γραμμένος Κουμπρίδης, Αρχοντίδης Αρχοντής, Παναγιώτης Τονίδης, Γεωργίου Γεώργιος και Μαρία Γκουγκουσκίδου
Επιτροπή ποιότητας ζωής: Χρήστος Ορμανλίδης, Ιωάννης Περιστεράκης, Λυμπερίδου Ελένη, Βασίλειος Παπαμιχαήλ, Αρχοντής Αρχοντίδης, Γεώργιος Μουτουσίδης, Φώτιος Ουζουνίδης, Μαρία Γκουγκουσκίδου.
Αναπληρωματικοί: Δημοσθένης Δεληδήμου, Σταύρος Λαγγουρίδης, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Γεωργίου Γεώργιος, Βαλάντης Παντσίδης