Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με 8 θέματα την Τρίτη 7/3

465

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 07.03.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
   

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση διοργάνωσης διημερίδας με θέμα «Στρατηγικές Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα στο Νομό Έβρου» από το Δήμο Ορεστιάδας, τη Σχολή Γεωπονίας & Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Επιμελητήριο Έβρου και πραγματοποίηση δαπάνης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

2. Κατακύρωση της σύμβασης του έργου : «Φωτισμός γηπέδου Κυπρίνου».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

3. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατεδαφίσεις Δημοτικών Κτιρίων». 

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Στέρνας Δήμου Ορεστιάδας» (συνέχιση εργολαβίας μετά από διάλυση σύμβασης & ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών) 

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Καθορισμός θέσεων και καταβαλλόμενου τέλους για το υπαίθριο πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

7. Έγκριση ή μη της απόφασης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Μαρασίων.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

8. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Βύσσας με δημοπρασία.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

■ Γραφείο Δημάρχου

■ Γραφείο Τύπου                                                        O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Καραγιάννης