Που θα διακοπεί η κυκλοφορία αύριο 04.03.2017 στην Ορεστιάδα

518

Όπως ανακοινώνει η Αστυνομική Διέυθυνση Ορεστιάδας:
Αποσκοπούντες στην ομαλή – ασφαλή κυκλοφορία των πεζών – οχημάτων και την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, κατά την διάρκεια της επίσκεψης – παραμονής της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, στην περιοχή ευθύνης μας, από 03-03-2017 έως 04-03-2017, στα πλαίσια εορτασμού των πολιούχων της πόλης της Ορεστιάδας, Αγίων Θεοδώρων.

Αποφασίστηκε λοιπόν για:

α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των πάσης φύσης οχημάτων το Σάββατο 04-03-2017 και κατά τις ώρες 07:00’ έως 13:00’ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και επί των οδών:

ι) Κωνσταντινουπόλεως (από το ύψος της οδού Ραιδεστού έως το ύψος της οδού Σκρα).

ιι) Βασιλέως Κωνσταντίνου (άνοδος- κάθοδος από το ύψος της οδού Κων/πόλεως έως το ύψος της οδού Αγίων Θεοδώρων).

ιιι) Αγίων Θεοδώρων (από το ύψος της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου έως το ύψος της οδού Ορφέως).

ιv) Ορφέως (από το ύψος της οδού Αγίων Θεοδώρων έως το ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως).

β) Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των πάσης φύσης οχημάτων, την 04-03-2017 και κατά τις ώρες 07:00’ έως 13:00’ κατά μήκος των παραπάνω οδών.    

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών:

ι)   Ραιδεστού  – Ανδριανουπόλεως.

ιι)  Σκρά – Αναγεννήσεως.

α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ισχύουν τις χρονολογίες και ώρες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους.

β) Η τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης (Ρ-7) να πραγματοποιηθεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας.

   γ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 3,4,16,34,103 του Ν.3542/2007 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

δ) Η εκτέλεση – εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τ.Τ. Ορεστιάδας και εφαρμόζεται με την τοποθέτηση σχετικών απαγορευτικών πινακίδων.

ε) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας».