Ορεστιάδα: Σεμινάριο με θέμα “Η Αντισφαίριση Στα Σχολεία”.

962

Ορεστιάδα: >Το Σάββατο 11 Μαρτίου και ώρα 11:00 στο Νέο Κλειστό γήπεδο Νίκος Σαμαράς θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα:

«Η Αντισφαίριση στο Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο & Λύκειο: Διδακτική μεθοδολογία»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση-ενημέρωση των εκπαιδευτικών Α-βάθμιας και Β-βάθμιας εκπαίδευσης για τις δυνατότητες ένταξης του αθλήματος της Αντισφαίρισης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και η πληροφόρησή τους για τις νέες τάσεις στην διδακτική μεθοδολογία της παιδιάς.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει θεωρητική παρουσίαση και βιωματική εφαρμογή ασκήσεων για την εκμάθηση του αθλήματος, ανά ηλικιακή ομάδα και σύνδεση των θεματικών ενοτήτων στο διδακτικό αντικείμενο της Αντισφαίρισης, με νέες μορφές άσκησης για τις επί μέρους κινητικές δεξιότητες και τεχνικές του αθλήματος.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Χρήστος Μούρτζιος, εκπαιδευτικός Φ. Α. και Ομοσπονδιακός Προπονητής Αντισφαίρισης, υπεύθυνος στον τομέα της ανάπτυξης και διάδοσης της Αντισφαίρισης σε εθνικό επίπεδο.

Συνδιοργάνωση:

Ε.Φ.Ο.Α

Προπονητή Κου Μούρτζιου Χρήστου

Δήμου Ορεστιάδας

Κωνσταντινίδου Ξανθή Σχολική σύμβουλος Φυσικής αγωγής Θράκης και Ομίλου Αντισφαίρισης ΟρεστιάδαςΟρεστιάδα: >