Για Μάρτιο η ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι και υπόλοιπα εξισωτικής 2015

935

Το νωρίτερο περί τα µέσα Μαρτίου αναµένεται να ξεκινήσει η πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης για το βαµβάκι του έτους 2016, µε το ποσό να ανέρχεται περί τα 170 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλωστε, το κονδύλι είναι ιδιαίτερα υψηλό και σε αυτή τη φάση τα χρήµατα δεν είναι προς διάθεση.

Εκτός πλάνου πληρωµών του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται και οι εκκρεµότητες από τις εξισωτικές του 2015, γιατί απαιτούν διοικητικές πράξεις που πρέπει να γίνουν, εξηγεί στην Agrenda ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Αποστολάκης.  Ως εκ τούτου, το νωρίτερο µέσα στον Μάρτιο τοποθετείται η καταβολή των εν λόγω υπολοίπων, που θα προκύψουν από νέους διασταυρωτικούς ελέγχους.

πηγή